آیین نامه ثبت نام

قابل توجه داوطلبان ورودی دبیرستان دخترانه کوشش نیاوران (منطقه یک)
احراز شرایط زیر الزامی است:
 
معدل بالای 19 
انضباط 20


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام