موسسه ی فرهنگی- آموزشی کوشش در سال 1379 با تلاش و پیگیری سرکارخانم صفایی با هدف تربیت دخترانی صالح و مسئولیت پذیر تاسیس گردید.
از همان ابتدا فراهم نمودن فضایی سالم و به دور از حواشی کاذب در راستای اصول و روش های نوین آموزشی مدنظر بوده تا دخترانی متدین، متعهد، خلاق و با اعتماد بنفس از این موسسه فارغ التحصیل شوند.
موفقیت های تحصیلی و رقابتی از مهم ترین الویت های این موسسه ی آموزشی بوده به طوری که همواره در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، موفقیت در کنکورهای سراسری، المپیادها و آزمون های معتبر کشوری و برون مرزی اولویت بوده اند.
در راستای نگرش تخصصی در برنامه ریزی ها و امور اجرایی از سال 1396 دپارتمان های تخصصی دروس مختلف فعال شدند تا برنامه ریزی های دقیق تری از کلاس هفتم تا پایان سال دوازدهم صورت پذیرد.